Kot w butach - Artur Oppman

Kot w butach

Przez Artur Oppman

  • Data wydania: 2015-06-30
  • Gatunek: Fiction & Literature

Opis

Żył raz so­bie sta­ry mły­narz, jak go­łą­bek si­wiu­teń­ki, miał drew­nia­ny młyn nad rze­ką i do­me­czek miał ma­leń­ki. Raz za­nie­mógł cięż­ko mły­narz i do łóż­ka się po­ło­żył, -- czas już przy­szedł na sta­rusz­ka, by swe ko­ści w zie­mi zło­żył. Więc za­wo­łał trzech swych sy­nów i po­dzie­lił swo­je mie­nie. Syn naj­star­szy dom wziął z sa­dem, kę­dy dźwię­czy ptasz­ków pie­nie i młyn sta­ry na pa­gór­ku, by jak oj­ciec mełł w nim ziar­no i utrzy­mał dom oj­cow­ski swo­ją dło­nią go­spo­dar­ną. A syn śred­ni do­stał osła -- pra­co­wi­te, sil­ne zwie­rzę, co ogrom­ne wo­ry mą­ki na wy­trwa­ły grzbiet swój bie­rze. [...] 

Artur Oppman Ur. 14 sierpnia 1867 r. w Warszawie Zm. 4 listopada 1931 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Legendy warszawskie (1925) oraz Pieśni o Legionach i o Księstwie Warszawskim (1918), Pan Twardowski, Stoliczku nakryj się (1903), Stare Miasto (tom wierszy 1925), Moja Warszawa (tom poezji i prozy 1929), Służba poety (1936) Pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej o tradycjach powstańczych, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (1890-92), ale był związany emocjonalnie i pisarsko z Warszawą. Używał pseudonimu Or-Ot. W swojej poezji gloryfikował przeszłość i tradycję polską, przypominał postaci zasłużone w historii Polski, chwalił przeszłość i urodę Warszawy. Pisał też wspomnienia, utwory okolicznościowe, wiersze dla teatrów amatorskich, szopki. Jego twórczość jest zaliczana do nurtu poezji popularnej. Najbardziej znanym utworem jest Stoliczku nakryj się. autor: Marek Puchta

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

Komentarze