Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 r. - Stanisław Cat-Mackiewicz

Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 r.

Przez Stanisław Cat-Mackiewicz

  • Data wydania: 2013-07-22
  • Gatunek: History

Opis

Historia… przyciągała i może przyciągać nadal barwnością narracji, nagromadzeniem trafnie dobranego materiału anegdotycznego, sugestywnością sądów, plastycznością opisów, umiejętnością prostego, przekonującego wyjaśniania nawet skomplikowanych procesów historycznych. Trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek, kto interesuje się dziejami II Rzeczypospolitej, mógłby do niej nie sięgnąć.

Komentarze